Webdevelopment en Design | Ascon Nederland Website

Ascon-SEAL is een revolutionair concept waarmee asbest geconserveerd wordt. Daarmee wordt sanering uitgesteld tot een moment dat u zelf kiest en daarom beter schikt. Dat kan zijn bij renovatie, verduurzaming of bij sloop vanwege beëindiging van de exploitatieperiode. Voor deze innovatieve speler zijn wij aan de slag gegaan; een website en flyer is het resultaat.