Nieuwbouwwoningen te Lent, W.E.G. Barten Den Bosch B.V.

Fotografie

In 2012 is Barten BV in Lent actief voor de nieuwbouw van 68 woningen. Hierbij stonden het uitvoeren van het grondwerk, de aanleg van de riolering en het straatwerk centraal. Barten BV heeft dit uitgevoerd in opdracht van Giesbers Wijchen Bouw. Om het gewenste hoogwaardige eindresultaat te realiseren, waren zorgvuldigheid en afstemming met de omgeving van cruciaal belang. Barten B.V vroeg aan ons om foto’s te schieten van het werk dat ze hebben afgeleverd. De foto’s worden gebruikt op hun eigen website en voor andere promotie kanalen.

Foto-impressie | GR tegelwerken
Fotografie | Bart & Rebecca
Menu