Nieuwe partner Valacon B.V.

Impact Presentations; host, beheert, monitort, modereert en ontwikkelt in samenwerking met Valacon B.V. door aan het platform met als oogpunt veehouders verder te ondersteunen bij de levensduurverlenging en om daarbij de gestelde doelen en de economische resultaten in beeld te krijgen.

Men kan op verschillende niveaus deelnemen:

  • Kennis- en informatieplatform
  • Discussieplatform
  • Project Geef ze de Vijf!
  • Platform voor erfbetreders
Menu